Centrum Arbitrażu i Mediacji


Opieka Prawna PIAST Sp. z o.o.
jest partnerem projektu dofinansowany z Funduszy Europejskich:
utworzenie „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu” Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne do rynku pracy i gospodarki i edukacji;
Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17; Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 do: 2019-08-31:
Celem projektu jest utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji, które w skali województwa opolskiego będzie stanowiło centrum zarządzające informacją o mediacji w sprawach gospodarczych. Zlokalizowanie CAM w Opolu zdecydowanie
ułatwi dostęp do mediacji w regionie. Do wzrostu znaczenia mediacji jako instytucji przede wszystkim przyczyni się stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu
działania sieci CAM.
Wartość projektu: 867 700,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 731 295, 56 PLN
Dotacja celowa Skarbu Państwa: 136 402,44 zł

 


 

Zapytanie 1. 17.05.2019
Wynajem sali szkoleniowej celem przeprowadzenia panelu dyskusyjnego

Pobierz dokumenty:

1. Specyfikacja najem sali szkoleniowej
2. Formularz oferty w ramach rozeznania rynku
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków w postępowaniu
4. Oświadczenie RODO oferenta – osoby fizycznej


Zapytanie 2. 17.05.2019
Moderator panelu dyskusyjnego

Pobierz dokumenty:

1. Specyfikacja moderator
2. Formularz oferty w ramach rozeznania rynku
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków w postępowaniu
4. Oświadczenie RODO oferenta – osoby fizycznej


Zapytanie 3. 17.05.2019
Zabezpieczenie cateringu podczas przerwy kawowej

Pobierz dokumenty:

1. Specyfikacja catering
2. Formularz oferty w ramach rozeznania rynku
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków w postępowaniu
4. Oświadczenie RODO oferenta – osoby fizycznej


Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na zakup mebli i wyposażenia biura CAM
w ramach projektu: Utworzenia „Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu. Zadanie 1.

Pobierz dokumenty:

Formularz-ofertowy-wyposażenie sali-CAM
Ogłoszenie-zakupy-wyposażenie sali
Oświadczenie-o-nie-wykluczeniu-wyposażenie sali
RODO-Zgoda-na-przetwarzanie-wyposażenie sali


Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego
w ramach projektu: Utworzenia „Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu. Zadanie 1.

Pobierz dokumenty:

Formularz-ofertowy-komputer-CAM-
Ogłoszenie-zakupy-laptopy
Oświadczenie-o-nie-wykluczeniu-laptop
RODO-Zgoda-na-przetwarzanie-laptop


Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wykonanie strony www jej hosting, zakup i utrzymanie domeny, pozycjonowanie strony www
w ramach projektu: Utworzenia „Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu. Zadanie 1.

Pobierz dokumenty:

Formularz-ofertowy-strona-inetrnetowa-CAM-
Oświadzcenie-o-nie-wykluczenie-strona
RODO-Zgoda-na-przetwarzanie-strona
Specyfikacja-strona-www


Protokół komisji przetargowej z oceny ofert o udzielenie
zamówień realizowanych w ramach projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu

Pobierz protokół:

Protokół komisji przetargowej


Protokoły wyboru oferty na sporządzenie dokumentacji prawnej

Prot.CAM I

Prot CAM II


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018
Usługa najmu kompleksu 4 pomieszczeń na potrzeby prowadzenia
Opolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu

Pobierz dokumenty związane z zapytaniem ofertowym:

Opis zamówienia

Zał. nr 1 Formularz oferty

Zał. nr 2 Oświadczenie o lokalu

Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 4 Oświadczenie o braku wykluczenia


Zamówienie na przygotowanie aktów prawa wewnętrznego OCAM

Dokumenty prawne o ogłoszeniu OCAM